De olika graderna av bilförsäkring

Det är mycket att tänka på när du ska försäkra din bil men allt detta är samtidigt väldigt viktigt. Du bör veta att det finns olika grader av en bilförsäkring som alla försäkrar från olika situationer som kan uppstå. Naturligtvis kostar alla dessa grader även olika beroende på hur högt upp du vill försäkra din bil.

Den första graden som finns när du vill försäkra din bil är trafikförsäkringen. Denna försäkring är faktiskt en som du måste ha enligt lag och täcker personskador och skador på andras ägodelar i sammanband med ditt försäkrade fordon. Den andra graden av bilförsäkringar är den så kallade halvförsäkringen. Denna säkrar mot stöld och annan förstörelse av din bil såsom brand. Till sist men som vanligt inte det minsta så hittar du helförsäkringen. Denna säkrar mot allt ovanstående men även olyckor, skadegörelse på din bil och eventuell bärgning som kan behövas.

Som benämnt så kostar alla dessa olika och det kan därmed vara värt att innan du tecknar en försäkring att du bestämmer dig fullt ut på hur du själv tycker att du in bil bör försäkras. Dyrare bilar blir i regel dyrare att försäkra, så tänk på det!

3 apr 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.